Kliendibaaside korrastamine ja täiendamine

  • Kasvab müügiosakonna efektiivsus.
  • Kõik müügipakumised jõuavad õigete isikuteni.
  • Paraneb müügi juhtimine ja prognoosimine.

Kliendibaaside loomine on aega ja ressurssi nõudev tegevus. Veelgi keerulisem aga on seda pidevalt ajakohastatuna ja toimivana hoida. Vähe kasu on baasist, kui selles olevad aadressid on valed, kontaktid vananenud või inimesed vahetunud. Kui loodud või pidevalt töös olev baas on vananenud, siis pole muud pääsu, kui selles olevate andmete kontroll ja parandamine ühel või teisel viisil. Siinkohal tuleb appi taas telefon: parim, lihtsaim ja kiireim sidevahend. Sama eesmärki võib üritada saavutada ka e-kirju saates, kuid kindlasti on telemarketingi kasutegur antud juhul märkimisväärselt kõrgem. Töö teostus on väga lihtne: saatke meile oma kliendbaas ja mõne aja möödudes saate selle tagasi täiendatud ja parandatud kujul.

Müügiinimeste tööaeg on korraldatud selliselt, et müügitööd on võimalik teostada nii päevasel kui ka õhtusel ajal.

Hinnakujunduse esialgseks aluseks pea kõikidel juhtudel on telefonimüüja ühe töötunni tasu, milleks on reeglina 14 eurot (+20%). Reeglina alustame tegevust testtööga, mille käigus peab klient arvestama kulu tunnitasu arvestuses. Testi eesmärk on tuvastada kliendibaasi reageering ning eelkõige tulemuseks kulutatav aeg ja kulu rahas (ehk kulu per tulemus). Testi mahuks on sõltuvalt töö keerukusest 7 – 21 töötundi. Testi tulemused analüüsime koostöös kliendiga ning viime sisse muudatused, mille vajalikkusele testtöö viitas. Testi tulemus annab meile võimaluse planeerida ja reguleerida helistamise kulgu ja ajakava. Testi lõppedes saame teada ka tegeliku kulu per oodatud tulemus, mis annab meile võimaluse jätkata ka nn „tükitasu“ alusel. Mingeid muid tasusid kuludele reeglina ei lisandu.

Võta meiega ühendust:

+372 6191375

Vastame sulle tööpäeva jooksul